Zwiedzanie

Myśl dnia

„Sprawiaj innym radość. Zobaczysz wtedy, że radość cieszy.”

Friedrich Theodor Vischer

Aktualności

Bieżące

Nasze rekolekcje wielkopostne

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami odnośnie wielkiego postu.

Zaproszenie na uroczystą Eucharystię

ZAPROSZENIE
dla Duchowieństwa i Wiernych Archidiecezji Wrocławskiej
na uroczystą Eucharystię
sprawowaną przez Jego Ekscelencję
Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego
z racji swojego patronalnego święta

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Zbliża się uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, która w Kościele Wrocławskim, ze względu na patronalne święto Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego, przybiera szczególny charakter radości i wdzięczności, którą zawsze wyrażamy Bogu przy tej okazji za pasterską posługę Najdostojniejszego Solenizanta. Gromadzimy się w tym dniu na wspólnej Eucharystii także po to, aby prosić Dobrego Boga o błogosławieństwo dla naszego Arcypasterza, by Jego służba w Kościele na Dolnym Śląsku przynosiła obfite owoce.

W tym roku, ze względu na kalendarz liturgiczny, zgromadzimy się na uroczystej Eucharystii, pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity, w naszej wrocławskiej katedrze w sobotę – 18 marca, o godz. 11:00.

W związku z powyższym, Kuria Metropolitalna Wrocławska serdecznie zaprasza Duchowieństwo Diecezjalne i Zakonne, Żeńskie Zgromadzenia Zakonne naszej Archidiecezji oraz Was wszystkich – Drodzy Bracia i Siostry, do udziału w tym dniu w uroczystej Liturgii w katedrze wrocławskiej. Niech będzie to wyraz tej duchowej więzi, jaka łączy lud wierny ze swoim Pasterzem. Niech połączy nas wspólna modlitwa w duchu dziękczynienia oraz prośby w intencji Czcigodnego Solenizanta o obfitość Bożych darów, wszelkie łaski i owoce Ducha Świętego oraz nieustanną opiekę Maryi, Matki Kościoła i Jej Przeczystego Oblubieńca – św. Józefa. Będzie to najpiękniejszy i największy dar, który możemy ofiarować Księdzu Arcybiskupowi z racji Jego imienin.

+ Andrzej Siemieniewski WIKARIUSZ GENERALNY

List Pasterski Metropolity Wrocławskiego na Wielki Post 2017 roku

Umiłowani w Panu Archidiecezjanie,

Pierwsze dni Wielkiego Postu są niczym początek drogi. Rozpoczynamy duchową wędrówkę, której celem jest jak najlepsze przygotowanie się do przeżywania najważniejszej liturgii w ciągu roku – Wigilii Paschalnej. Wtedy bowiem będziemy nie tylko świętować zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad śmiercią, ale przede wszystkim przeżywać ogromną radość z faktu, iż mamy udział w tym zwycięstwie. Jezus nie tylko opuścił grób, ale obiecał, że każdy człowiek, który do Niego należy także przejdzie ze śmierci do życia. Dlatego, świętując Paschę Zmartwychwstania, po raz kolejny wyznamy wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego i uświadomimy sobie, że od momentu chrztu świętego jesteśmy ludźmi Chrystusowymi. Należymy do Pana.

Okres Przygotowania Paschalnego i związane z nim praktyki: postu, modlitwy i jałmużny przypominają, że zwycięstwo nad śmiercią zostało nam wysłużone przez Syna Bożego. Poszcząc, modląc się i wspierając ludzi potrzebujących pomocy uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy samowystarczalni. Nie potrafimy sami siebie zbawić. Potrzebujemy Boga i jesteśmy gotowi otwierać się na Jego działanie w naszym życiu.

Przypomina o tym Ewangelia, którą czytamy w Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Ona stanowi swoistego rodzaju program na najbliższe czterdzieści dni. Dobrze znamy ten dialog złego ducha z Jezusem. Większość z nas bez problemu jest w stanie wymienić poszczególne pokusy, na jakie narażony został Syn Boży. Miał przemienić kamienie w chleb, rzucić się w dół z narożnika świątyni, czy oddać pokłon szatanowi. Pośród ogromu treści, jakie niesie to Boże słowo pragnę dziś zwrócić uwagę na dwa jego aspekty.

Przede wszystkim naszą uwagę przyciąga postawa wierności, jaka charakteryzuje Jezusa Chrystusa. Sama przemiana kamieni w chleb, po kilkudziesięciodniowym poście, nie wydaje się niczym złym. Ewangelista wyraźnie podkreślił, że Syn Boży odczuwał głód. Zatem trudno uznać chęć zaspokojenia tej potrzeby za zachowanie godne potępienia. Jednak nie o chleb chodziło szatanowi. W tej pozornie błahej prośbie usiłuje on stworzyć takie warunki, w których Jezus niejako otworzy mu drzwi do siebie – stworzy przestrzeń dla działania złego ducha w swoim życiu. Chrystus pozostaje wierny Ojcu w najmniejszej rzeczy. Nie idzie na żaden kompromis ze złem. W ten sposób pokazuje, że prawdziwa miłość Boga to nie tylko wielkie i spektakularne inicjatywy, akcje, ale przede wszystkim wierność w codzienności. Duchowe upadki i życiowe porażki rzadko pojawiają się nagle, zaskakując człowieka. Najczęściej są one wynikiem dłuższego procesu odchodzenia od Boga. Jest to problem naszych czasów, że wielu nie dostrzega już niczego złego w pozornie „drobnych niewiernościach”. Są gotowi akceptować je, nie zdając sobie sprawy, że tworzą przestrzeń dla zła w swoim życiu.

Początek Wielkiego Postu to dobra okazja, by zapytać się samego siebie: Gdzie w małych sprawach mojego życia i powołania się pogubiłem? Na tej podstawie będzie można podejmować i owocnie realizować wielkopostne postanowienia. Warto też zatrzymać się i rozważyć w sumieniu, jak wygląda moja codzienna modlitwa, czy bliźni doświadczają miłości z mojej strony, czy ludzie z którymi się spotykam widzą we mnie chrześcijanina. Zacznijmy od małych kroków. Taka była droga pierwszych chrześcijan, dla których ewangelizacją i głoszeniem Jezusa był ich codzienny styl życia.

Drugi element, wyłaniający się z dzisiejszej Ewangelii, na który warto zwrócić uwagę, to sposób w jaki człowiek może traktować Boże słowo. Zły duch dobrze zna teksty Pisma Świętego. Można powiedzieć, że pod względem wiedzy na temat tego, co zostało zapisane w Księgach, przeciwnik Chrystusa wykazuje się godną podziwu znajomością treści. Bez problemu posługuje się cytatami Pisma Świętego i manipuluje nimi, aby nakłonić Chrystusa do uległości pokusie.

Ta scena nawiązuje do hebrajskiej tradycji, która zakładała uczenie się całych fragmentów Tory na pamięć. Zwyczaj ten był kontynuowany także w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Wielu pobożnych mnichów, wstępując do wspólnot zakonnych, uczyło się całego Nowego Testamentu i 150 Psalmów. Czym innym jednak jest znać tekst, a czym innym przyjąć go jako słowo Boga wypowiedziane do mnie. Czym innym jest wiedza na temat Pisma Świętego, a czym innym uczynienie z tego Słowa swojego codziennego pokarmu i życiowego przewodnika. Jest wielu takich, którzy znają Biblię, potrafią prowadzić dyskusje i spory, a nawet za pomocą zdań z poszczególnych ksiąg szukać argumentów uzasadniających podejmowane decyzje. Papież Franciszek zauważył, że słowa Pisma Świętego mogą być wykorzystywane nawet, by niczym kamienie uderzać drugiego człowieka. Tymczasem to Słowo jest nam dane po to, by stawało się treścią naszego życia. Ono niejako ma iść przed nami wyznaczając kierunek. Ma być niczym kompas, pomagający utrzymać właściwy kurs i nie pogubić się we współczesnym świecie.

Dlatego proszę Was u progu tego świętego czasu: czytajcie Pismo Święte. Rozważajcie je we wspólnotach parafialnych i w rodzinach. Noście ze sobą, by w każdej chwili móc je otworzyć i zatrzymać się choćby na jednym zdaniu. Niech rodzice czytają i opowiadają historie biblijne swoim dzieciom. To może być piękny sposób na przeżywanie modlitwy kończącej dzień. Uczyńcie ten Wielki Post czasem noszenia i rozważania w sercu Bożego słowa. Codzienna lektura Biblii będzie wspaniałym pokarmem dla duszy, pomoże lepiej poznać Boga i trwać z Nim w dialogu. Czytając, nawet doskonale nam znane teksty święte, za każdym razem na nowo możemy usłyszeć jak w danej chwili Bóg widzi nasze życie. To pomoże pozostać Mu wiernym w naszej codzienności.

Zapraszam wszystkich: dzieci, dorosłych, młodzież i seniorów do tej wielkopostnej wędrówki. Zapewniam Was o mojej modlitwie w intencji mieszkańców naszej diecezji, prosząc Boga, aby każda wspólnota owocnie przeżywała czas Przygotowania Paschalnego.

W swoich modlitwach pamiętam także o kapłanach, którzy w tym czasie będą służyć w konfesjonałach i głosić słowo Boże. Niech towarzyszy Wam – Drodzy Bracia w Chrystusowym kapłaństwie, światło Ducha Świętego. Bądźcie świadkami Bożego miłosierdzia i uwrażliwiajcie powierzonych Waszej trosce parafian na Boga i bliźnich.

Życząc wielu duchowych owoców w czasie przeżywania Wielkiego Postu z serca wszystkim błogosławię

+ Józef Kupny Arcybiskup Metropolita Wrocławski

Środa Popielcowa 2017 r.

Rekolekcje Wielkopostne dla Służby Zdrowia

Kuria Metropolitalna Wrocławska informuje niniejszym, że Rekolekcje Wielkopostne dla Służby Zdrowia nt. „Przecudowny dar życia” odbędą się w dniach: 19 - 22 marca 2017 r. (III Niedziela Wielkiego Postu), w kościele parafialnym pw. św. Franciszka z Asyżu przy ul. Borowskiej 174 we Wrocławiu. Rekolekcje poprowadzi ks. dr hab. Dariusz Oko, pracownik Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, duszpasterz lekarzy w Archidiecezji Krakowskiej.

Program:

19 marca (niedziela) – Wspaniałość i małość człowieka
  • godz. 10:00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
  • godz. 18:30 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
20 marca (poniedziałek) – Wspaniałość życia i jego perspektyw
  • godz. 8:30 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
  • godz. 18:30 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
21 marca (wtorek) – Typowe współczesne zagrożenia, także śmiertelne, życia człowieka
  • godz. 8:30 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
  • godz. 18:30 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
22 marca (środa) – Wnioski na „drogę w Nieskończoność”
  • godz. 8:30 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
  • godz. 18:30 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną, pod przewodnictwem J.E. Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego. Do koncelebry są zaproszeni Księża Kapelani szpitalni.
  • godz. 19:30 – Agapa w Rotundzie (przyziemie kościoła) z udziałem Metropolity Wrocławskiego, Księdza Rekolekcjonisty, Księży Kapelanów i Uczestników Rekolekcji.

Do udziału w Rekolekcjach zapraszamy Lekarzy, Pielęgniarki i wszystkich Pracowników Służby Zdrowia.

Pielgrzymka do Fatimy z okazji 100–lecia objawień Fatimskich

Pielgrzymka odbędzie się w dniach 5–10 czerwca. Informacja i zapisy - ks. Tomasz Gospodaryk (w zakrystii po Mszach Świętych).

Program pielgrzymki:

dzień 1 - 5 czerwca (poniedziałek)

Zbiórka na lotnisku Warszawa Modlin o godzinie 11:05 (przy informacji). Wylot do Lizbony. Przejazd do Fatimy, zakwaterowanie, obiadokolacja. Wieczorny udział w różańcu i procesji ze świecami, nocleg.

dzień 1 - 6 czerwca (wtorek)

Śniadanie, Msza Święta. Zwiedzanie Sanktuarium Fatimskiego - kaplica Objawień, stojąca w miejscu objawień Matki Bożej trójce małych pastuszków: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, Bazylika Matki Bożej Różańcowej, Kościół Nowy – Świętej Trójcy. Następnie zwiedzenie miejsc związanych z życiem Pastuszków. Uczestnictwo w drodze krzyżowej prowadzącej do Valinhos, miejsca objawień Anioła Portugalii oraz do wioski Aljustrel, gdzie znajdują się domy rodzinne Franciszka, Hiacynty i Łucji. Wieczorem udział w nabożeństwie różańcowym i procesji. Obiadokolacja i nocleg.

dzień 3 – 7 czerwca (środa)

Śniadanie, Msza Święta, przejazd do Lizbony, zwiedzanie: dzielnica Belem z pięknym klasztorem Hieronimitów, Pomnik Odkrywców, którzy z Lizbony wyruszali na podbój Nowego Świata, Katedra Se, kościół św. Antoniego Padewskiego - stojący w miejscu domu narodzin Świętego, zabytkowa średniowieczna dzielnica Alfama. Po południu wyjazd nad Atlantyk do Nazare, dawnej uroczej wioski rybackiej oraz starego Sanktuarium Maryjnego, dziś najbardziej znanego kurortu w tej części wybrzeża. Odpoczynek na pięknej plaży. Powrót do Fatimy, obiadokolacja i udział w wieczornych nabożeństwach.

dzień 4 – 8 czerwca (czwartek)

Śniadanie, przejazd do Santiago de Compostela, zwiedzanie jednego z najstarszych po Jerozolimie i Rzymie ośrodków pielgrzymkowych chrześcijaństwa. Katedra z grobem św. Jakuba Większego Apostoła, Msza Święta, następnie spacer malowniczymi uliczkami miasta. Po południu (fakultatywna – około 10 euro od osoby) wizyta w winnicy, zapoznanie się z procesem produkcji win oraz degustacja wina z regionu Rias Baixas. Obiadokolacja i nocleg.

dzień 5 – 9 czerwca (piątek)

Śniadanie. Przejazd do Porto - miasta słynącego ze wspaniałych win. Praca de Liberdade z pomnikiem Piotra IV, Ratusz Miejski, Dworzec Sao Bento, Katedra Se, Kościół św. Franciszka z niezwykłym wyposażeniem wnętrza, Ribeira (nadbrzeże rzeki Douro). Następnie zwiedzanie magazynów wina porto połączone z degustacją i omówieniem procesu produkcji. Następnie przejazd do Fatimy - pożegnalna Msza Święta i wspólna kolacja, czas wolny na ostatnią refleksję, zakup pamiątek. Wyjazd na lotnisko w Lizbonie. Wylot do Warszawy Okęcie o godzinie 1:20.

dzień 6 – 10 czerwca (sobota)

Lądowanie w Warszawie Okęcie o godzinie 6:15.


Cena pielgrzymki wynosi 2 490  i zawiera:

Cena nie zawiera:

Ceny obowiązują w momencie dokonywania rezerwacji w BP Misja Travel, potem mogą wzrosnąć.

Komunikat w związku z nasileniem się przypadków oszustw dokonywanych na ludziach starszych

Wspólnie z Komendą Miejską Policji we Wrocławiu przestrzegamy przed oszustwami dokonywanymi na szkodę osób starszych. Przestępcy wykorzystują dobre serce, ufność i gościnność swoich ofiar. Podając się za członków rodziny, proszą o wsparcie finansowe. Podszywają się także pod pracowników różnych instytucji, takich jak: pracownicy administracyjni spółdzielni mieszkaniowych, ZUS, gazownia, zakład energetyczny. Pojawiają się jako fałszywi listonosze, inkasenci, a nawet funkcjonariusze Policji czy Centralnego Biura Śledczego. Okradają swoje ofiary często z oszczędności całego życia.

W związku z tym przestrzegamy przed wpuszczaniem do domów, mieszkań lub nawet na teren ogródków obcych osób i uczulamy, by zamykać drzwi do klatek schodowych czy piwnic. Zanim otworzymy drzwi najlepiej zawsze potwierdzać telefonicznie w odpowiedniej instytucji wizytę konkretnego pracownika. Jeśli natomiast mamy podejrzenia co do osoby kontaktującej się z nami należy natychmiast powiadamiać Policję.

Ważne jest także, by ostrzeżenie o zagrożeniach swoim rodzicom lub dziadkom przekazali członkowie ich rodzin – dzieci i wnuki, zapewniając, iż w przypadku jakichkolwiek podejrzeń mogą się zwrócić o pomoc do Policji.

Z wyrazami szacunku: Ks. dr Rafał Kowalski Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej

Zaproszenie do Chóru Marianum

Jeśli pragniesz śpiewać utwory wybitnych kompozytorów, wstąp do Chóru Marianum Kościoła Uniwersyteckiego we Wrocławiu.

Próby odbywają się w środy i piątki w godzinach 18:3020:30 w budynku Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 35, sala nr 10.

Bliższych informacji udziela dyrygent chóru pan Marek Zborowski, tel. kom. 600 045 349; email: chor.wroc@wp.pl. Szczególnie serdecznie zapraszamy młodzież akademicką oraz uczniów bądź absolwentów szkół muzycznych. Więcej informacji o Chórze Marianum znajduje się na stronie internetowej zespołu: www.chor-marianum.pl.

Chór Marianum

Darowizna na cele kultu religijnego

Piąte przykazanie kościelne brzmi: troszczyć się o potrzeby Kościoła. Wyjaśnienie zasadności tego przykazania znajdujemy w Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 222). Nakazuje on wiernym dbać o zabezpieczenie kultu w ich wspólnocie, prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej, misyjnej itp. Wierni mają także obowiązek, każdy według swoich możliwości, dbać o materialne potrzeby Kościoła.

Przekazując darowiznę na cele kultu religijnego oraz na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DzU z 2003 r., nr 96, poz. 873, z późn. zm.), można skorzystać z odliczeń od dochodu, w szczególności na podstawie art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r., nr 14, poz. 176, z późn. zm.) podczas składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za dany rok podatkowy. Dalsze informacje na temat odliczenia znaleźć można na stronie ministerstwa finansów.

Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny pieniężnej jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Dowodów tych nie należy dołączać do zeznania (PIT/O), należy je jednak przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Na przekazie bankowym należy umieścić swoje dane (imię, nazwisko, adres) oraz dane parafii: Rzymsko-katolicka parafia pw. Najświętszego Imienia Jezus, pl. Nankiera 16a, 50-140 Wrocław. Przelew z darowizną warto też opisać „darowizna na cele kultu religijnego”. Dzięki temu nie będzie wątpliwości podczas rocznego rozliczenia podatku. Nr rachunku: 64 1050 1575 1000 0022 2248 8492 (konto podane jest też w danych kontaktowych).