Zwiedzanie

Myśl dnia

„Powściągliwy tryb życia służy nam samym i pozwala lepiej dzielić się z potrzebującym.”

papież Franciszek

Aktualności

Bieżące

Światowe dni młodzieży

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w wydarzenia ŚDM, które zaczynaja się już 20 lipca w ramach obchodów tzw. "Dni w Diecezjach". To szczególny czas wpólnego doświadczenia dla nas wszystkich różnorodności, powszechności oraz jedności Kościoła, szczególnie w wymiarze młodzieży całego świata. Do naszej archidiecezji przybywa blisko 15 tyś. pielgrzymów, młodzieży wraz z pasterzami, którzy w dniach 20-25 lipca poznawać będą polską kulturę, gościnność, tradycję zwiedzając nasze piękne miejsca, a także wspólnie modlić się oraz podejmować dzieła miłosierdzia.

W naszej parafii od 21 lipca gościć będziemy 50 osobową grupę z Madrytu! Już dziś, gorąco dziękujęmy wszystkim, którzy zaanagżowali się w pomoc w przygotowaniach a szczególnie rodzinom, które przyjęły pielgrzymów, chętnych prosimy o zgłaszanie się po Mszy do zakrystii. Zapraszamy do udziału we wspólnym świętowaniu wiary a szczególnie; w piątek zapraszamy na wspólną modlitwę – adorację krzyża w kościele św. Macieja; w sobotę na koncert na stadionie Miejskim – Singing Europe; a w niedzielę na Mszę Świętą o godzine 12:30 z udziałem młodzieży z Hiszpanii, Słowenii i z Saint Vincent. Po południu o godzinie 16:30 na placu przed DA Maciejówka odbędzię się piknik parafialny i wspólna zabawa z udziałem naszych gości.

Dokładny program znajduje się na plakacie oraz na stronie internetowej naszej parafii.

Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę

Zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej na Jasną Górę w dniach od 2 do 10 sierpnia.

Zapisy w duszpasterstwie akademickim Wawrzyny, przy ul. Bujwida.

Tych wszystkich, którzy nie mogą fizycznie uczestniczyć w pielgrzymce z różnych powodów, a także chorych, starszych czy niepełnosprawnych – zapraszamy do duchowego pielgrzymowania. Po Mszach świętych można się zapisać do grupy duchowych uczestników pielgrzymki. Pielgrzymi ci otrzymają w pierwszym dniu pielgrzymki znaczki pielgrzymkowe i modlitewniki jako zewnętrzne znaki udziału w pielgrzymce. W ramach duchowego wędrowania do Jasnogórskiej Matki i Królowej, będziemy się w czasie pielgrzymki codziennie spotykać w naszej świątyni na specjalnym nabożeństwie.

Okres wakacyjny

Informujemy, że przez cały miesiąc lipiec i sierpień, nie ma Mszy Świętej o godzinie 16:00 zarówno w tygodniu, jak i w niedzielę.

Kancelaria parafialna czynna jest tylko w środy od godziny 10:00 do 12:00, i popołudniu od godziny 15:00 do 17:00. W sprawach losowych, zwłaszcza w związku z pogrzebem, proszę podejść do zakrystii po Mszach świętych.

Nie będzie także spotkań w ramach Kręgu biblijnego i nie ma katechezy dla dorosłych.

Światowe Dni Młodzieży

W ramach Światowych Dni Młodzieży, podczas programu "Dni w Diecezjach", od 21 do 25 lipca będziemy w naszej parafii gościć grupę 50 pielgrzymów z Madrytu. Poszukujemy osób, chętnych do pomocy w organizacji tego czasu. Mile widziana znajomość języka hiszpańskiego. Szczegółowe informacje i zgłoszenia w zakrystii po Mszach Świętych lub przez formularz z linku poniżej.

https://docs.google.com/forms/d/1EaWXX6qQuj9Jki3azd1IAEwwIe1RE6ZaqxlbazgvXlY/viewform

Więcej informacji o Światowych Dniach Młodzieży znajdziemy na stronie www.sdm2016.wroclaw.pl.

Pielgrzymka do Grecji śladami św. Pawła Apostoła

Plakat

Darowizna na cele kultu religijnego

Piąte przykazanie kościelne brzmi: troszczyć się o potrzeby Kościoła. Wyjaśnienie zasadności tego przykazania znajdujemy w Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 222). Nakazuje on wiernym dbać o zabezpieczenie kultu w ich wspólnocie, prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej, misyjnej itp. Wierni mają także obowiązek, każdy według swoich możliwości, dbać o materialne potrzeby Kościoła.

Przekazując darowiznę na cele kultu religijnego oraz na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DzU z 2003 r., nr 96, poz. 873, z późn. zm.), można skorzystać z odliczeń od dochodu, w szczególności na podstawie art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r., nr 14, poz. 176, z późn. zm.) podczas składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za dany rok podatkowy. Dalsze informacje na temat odliczenia znaleźć można na stronie ministerstwa finansów.

Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny pieniężnej jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Dowodów tych nie należy dołączać do zeznania (PIT/O), należy je jednak przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Na przekazie bankowym należy umieścić swoje dane (imię, nazwisko, adres) oraz dane parafii: Rzymsko-katolicka parafia pw. Najświętszego Imienia Jezus, pl. Nankiera 16a, 50-140 Wrocław. Przelew z darowizną warto też opisać „darowizna na cele kultu religijnego”. Dzięki temu nie będzie wątpliwości podczas rocznego rozliczenia podatku. Nr rachunku: 64 1050 1575 1000 0022 2248 8492 (konto podane jest też w danych kontaktowych).