Zwiedzanie

Myśl dnia

„Wielką moc posiada gorliwa modlitwa człowieka sprawiedliwego.”

List św. Jakuba 5, 16b

Aktualności

Bieżące

VII pielgrzymka i piknik integracyjny osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół

Plakat

Wystawa „Przebaczenie i pojednanie. Kardynał Kominek – nieznany ojciec Europy”

Po ekspozycji w Muzeach Watykańskich oraz niemieckim Parlamencie w Berlinie, do Wrocławia dotarła wystawa: „Przebaczenie i pojednanie. Kardynał Kominek – nieznany ojciec Europy”.

Przedstawia ona postać Bolesława Kominka, metropolity wrocławskiego, autora Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, zawierającego słynne zdanie: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Zawiera także krótką prezentację wydarzeń zaczerpniętych z historii relacji polsko–niemieckich oraz historii Europy, obejmujących okres przed II wojną światową, samą wojnę oraz czasy po jej zakończeniu.

Wystawę można oglądać w Arsenale Miejskim (ul. Cieszyńskiego 9, 500 m. od Rynku) od środy do soboty w godzinach 10:00 do 17:00 oraz w niedziele od 10:00 do 18:00. Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!

Z wyrazami szacunku

ks. dr Rafał Kowalski

Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej

Wychowanie naśladowaniem miłosiernej miłości Boga

List Pasterski Episkopatu Polski z okazji VI Tygodnia Wychowania

11-17 września 2016 r.

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!

Za tydzień w naszej Ojczyźnie rozpocznie się szósty Tydzień Wychowania, któremu w tym roku towarzyszyć będzie hasło Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia – „Miłosierni jak Ojciec”. Zastanówmy się, w jaki sposób rodzice, dziadkowie, nauczyciele, katecheci i duszpasterze mogą naśladować w wychowaniu miłosierną miłość Boga.

Czytaj dalej…

Multimedia - Światowe Dni Młodzieży w diecezjach (2016-07-21…25)

Aktualizacja

W dziale Wideo przybyły nam:


Aktualizacja

W dziale Galerie przybyły nam:


W dziale Galerie przybyły nam:

Okres wakacyjny

Informujemy, że przez cały miesiąc lipiec i sierpień, nie ma Mszy Świętej o godzinie 16:00 zarówno w tygodniu, jak i w niedzielę.

Kancelaria parafialna czynna jest tylko w środy od godziny 10:00 do 12:00, i popołudniu od godziny 15:00 do 17:00. W sprawach losowych, zwłaszcza w związku z pogrzebem, proszę podejść do zakrystii po Mszach świętych.

Nie będzie także spotkań w ramach Kręgu biblijnego i nie ma katechezy dla dorosłych.

Darowizna na cele kultu religijnego

Piąte przykazanie kościelne brzmi: troszczyć się o potrzeby Kościoła. Wyjaśnienie zasadności tego przykazania znajdujemy w Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 222). Nakazuje on wiernym dbać o zabezpieczenie kultu w ich wspólnocie, prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej, misyjnej itp. Wierni mają także obowiązek, każdy według swoich możliwości, dbać o materialne potrzeby Kościoła.

Przekazując darowiznę na cele kultu religijnego oraz na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DzU z 2003 r., nr 96, poz. 873, z późn. zm.), można skorzystać z odliczeń od dochodu, w szczególności na podstawie art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r., nr 14, poz. 176, z późn. zm.) podczas składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za dany rok podatkowy. Dalsze informacje na temat odliczenia znaleźć można na stronie ministerstwa finansów.

Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny pieniężnej jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Dowodów tych nie należy dołączać do zeznania (PIT/O), należy je jednak przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Na przekazie bankowym należy umieścić swoje dane (imię, nazwisko, adres) oraz dane parafii: Rzymsko-katolicka parafia pw. Najświętszego Imienia Jezus, pl. Nankiera 16a, 50-140 Wrocław. Przelew z darowizną warto też opisać „darowizna na cele kultu religijnego”. Dzięki temu nie będzie wątpliwości podczas rocznego rozliczenia podatku. Nr rachunku: 64 1050 1575 1000 0022 2248 8492 (konto podane jest też w danych kontaktowych).