Zwiedzanie

Myśl dnia

„Zakwitnij tam, gdzie cię posadzono.”

Nancy Compion

Aktualności

Bieżące

Światowe Dni Młodzieży

W ramach Światowych Dni Młodzieży, podczas programu "Dni w Diecezjach", od 21 do 25 lipca będziemy w naszej parafii gościć grupę 50 pielgrzymów z Madrytu. Poszukujemy osób, chętnych do pomocy w organizacji tego czasu. Mile widziana znajomość języka hiszpańskiego. Szczegółowe informacje i zgłoszenia w zakrystii po Mszach Świętych lub przez formularz z linku poniżej.

https://docs.google.com/forms/d/1EaWXX6qQuj9Jki3azd1IAEwwIe1RE6ZaqxlbazgvXlY/viewform

Więcej informacji o Światowych Dniach Młodzieży znajdziemy na stronie www.sdm2016.wroclaw.pl.

Multimedia - Pasowanie na ministrantów (2016-06-19)

W dziale Galerie przybyło nam Pasowanie na ministrantów z naszej parafi. Miało ono miejsce w sobotę 19 czerwca, na mszy o godzinie 11:00.

Pasowani na ministrantów byli:

Zdjęcia wykonał pan Maciej Musiał.

Pasowanie na ministrantów

Premiera filmu „Ufam Tobie”

Plakat filmu Ufam Tobie

W niedzielę, 26 czerwca, o godzinie 13:30, w naszym kościele odbędzie się ogólnopolska premiera nowego filmu pt. Ufam Tobie.

Opowiada on o miłości Boga, która nie zna granic. Film w 9 wersjach językowych zostanie przekazany uczestnikom ŚDM w Krakowie.

Po filmie spotkanie z reżyserem Leszkiem Dokowiczem oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą zawierzenia życia Jezusowi Miłosiernemu.

Wczaso-rekolekcje ewnagelizacyjne

Strona 1 Strona 2

Pielgrzymka do Grecji śladami św. Pawła Apostoła

Plakat

Darowizna na cele kultu religijnego

Piąte przykazanie kościelne brzmi: troszczyć się o potrzeby Kościoła. Wyjaśnienie zasadności tego przykazania znajdujemy w Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 222). Nakazuje on wiernym dbać o zabezpieczenie kultu w ich wspólnocie, prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej, misyjnej itp. Wierni mają także obowiązek, każdy według swoich możliwości, dbać o materialne potrzeby Kościoła.

Przekazując darowiznę na cele kultu religijnego oraz na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DzU z 2003 r., nr 96, poz. 873, z późn. zm.), można skorzystać z odliczeń od dochodu, w szczególności na podstawie art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r., nr 14, poz. 176, z późn. zm.) podczas składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za dany rok podatkowy. Dalsze informacje na temat odliczenia znaleźć można na stronie ministerstwa finansów.

Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny pieniężnej jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Dowodów tych nie należy dołączać do zeznania (PIT/O), należy je jednak przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Na przekazie bankowym należy umieścić swoje dane (imię, nazwisko, adres) oraz dane parafii: Rzymsko-katolicka parafia pw. Najświętszego Imienia Jezus, pl. Nankiera 16a, 50-140 Wrocław. Przelew z darowizną warto też opisać „darowizna na cele kultu religijnego”. Dzięki temu nie będzie wątpliwości podczas rocznego rozliczenia podatku. Nr rachunku: 64 1050 1575 1000 0022 2248 8492 (konto podane jest też w danych kontaktowych).