Zwiedzanie

Myśl dnia

„Dla człowieka religijnego praca jest równocześnie modlitwą i służbą Bożą.”

Arnold Rademacher

Aktualności

Bieżące

Nasi organiści

W dziale Organiści znajdziemy sylwetki naszych bieżących organistów:

Maryja - kobieta mężna

Zapraszamy na październikowe spotkanie Mężczyzn święgego Józefa (MsJ) w piątek 27 października o godzinie 18:30.

Spotkanie odbędzie się - jak zwykle - „Pod CZWÓRKĄ”, w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Katedralnej 4 (blisko katedry), w kościele św. Piotra i Pawła (wejście przez dziedziniec).

Więcej informacji pod adresem: http://mezczyzniwewroclawiu.pl/wydarzenia/maryja-kobieta-mezna-27-10-2017/.

Plakat

Multimedia - Katecheza w 10 minut (2017-10-15)

W dziale Audio przybyła nam najnowsza Katecheza w 10 minut.

Wystawa pt. „Sługa Boży ks. Aleksander Zienkiewicz”

Wystawa pt. „Sługa Boży ks. Aleksander Zienkiewicz” jest owocem współpracy Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, Archidiecezji Wrocławskiej oraz środowiska wiernych związanych z postacią ks. Zienkiewicza.

Ekspozycja ma na celu przybliżenie życia i dorobku ks. Zienkiewicza od czasów młodości spędzonych na kresach przez dramat II Wojny Światowej aż po przybycie na Dolny Śląsk i dalszą działalność. Ostatnia część wystawy poświęcona jest przebogatemu dorobkowi bohatera wystawy oraz trwającemu właśnie procesowi beatyfikacyjnemu.

Wystawę „Sługa Boży ks. Aleksander Zienkiewicz” będzie można oglądać na terenie Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej 184 od 2 października do połowy listopada. Wstęp wolny. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.zajezdnia.org.

Słowo do duchowieństwa i wiernych z okazji uroczystości ku czci św. Jadwigi oraz zakończenia Roku Jadwiżańskiego w Archidiecezji Wrocławskiej

Umiłowani Archidiecezjanie,

Siostry i Bracia w Chrystusie

Dobiega końca Rok Jadwiżański, ogłoszony z okazji 750-lecia kanonizacji św. Jadwigi. Ten czas świętowania rocznicy wyniesienia na ołtarze patronki Śląska miał być dla nas przedłużeniem Roku Miłosierdzia. To właśnie miłosierdzie stanowi charakterystyczną cechę osobowości księżnej i wysuwa się na pierwszy plan, kiedy przywołujemy jej życiorys.

Z życia chrześcijańskiego nie da się usunąć wrażliwości na ludzi biednych, chorych i potrzebujących pomocy. Człowiek, który próbowałby oddzielać wiarę w Boga i Ewangelię od miłości bliźniego popełniałby herezję i nie miałby prawa nazywać siebie uczniem Jezusa Chrystusa. Dla chrześcijanina słowa „miłość” i „miłosierdzie” nie mogą pozostawać jedynie w sferze teorii. Ich praktykowanie powinno natomiast stanowić nieodłączny element każdego rachunku sumienia.

Czytaj dalej…

Biuletyn 13 - Wizytacha 01.10.2017

BIULETYN 12 Fatima 1917-13.05.- 2017

Zachęcamy do zapoznania się z biuletynem.

Próby chóru Marianum

W trzecie niedziele miesiąca, Msza Świeta o godzinie 12:30 odbywa się w języku łacińskim z towarzyszeniem chóru Marianum.

Wszystkich, którzy chcieliby śpiewać w naszym chórze zapraszamy na próby, które odbywają się w środy o godzinie 18:30 w sali nr 10 budynku Nauk Biologicznych UWr przy ul. Kuźniczej 35 (tuż przy naszym kościele).

Bliższych informacji udziela dyrygent chóru pan Marek Zborowski, tel. kom. 600 045 349; email: chor.wroc@wp.pl. Szczególnie serdecznie zapraszamy młodzież akademicką oraz uczniów bądź absolwentów szkół muzycznych. Więcej informacji o Chórze Marianum znajduje się na stronie internetowej zespołu: www.chor-marianum.pl.

Chór Marianum

Prywatny Dzienny Dom Pomocy

Z początkiem maja 2017 roku we Wrocławiu w dzielnicy Ołbin przy ulicy Jedności Narodowej 95 rozpocznie działalność Prywatny Dzienny Dom Pomocy. Placówka świadczyć będzie usługi opiekuńcze dla osób starszych polegające na:

  1. zapewnieniu odpowiednich warunków do wielogodzinnego pobytu,
  2. zapewnieniu posiłków w czasie pobytu,
  3. organizowaniu zajęć terapeutycznych, relaksacyjnych,
  4. gwarantowaniu kontaktów międzyludzkich,
  5. organizowaniu i współuczestniczeniu w zajęciach kulturalno-towarzyskich,
  6. współpracy z rodziną i środowiskiem w zakresie budowania sieci wsparcia społecznego.

Osobą koordynującą działalność placówki jest Erwin Duda tel. 506 428 151, e-mail: erwin.duda@wp.pl.

Bezpłatne badania pamięci

Wydział Duszpasterski Metropolitalnej Kurii Wrocławskiej uprzejmie informuje, że Fundacja Alzheimerowska już po raz drugi wygrała konkurs na dotację Urzędu Miasta Wrocławia na przeprowadzanie bezpłatnych badań pamięci dla mieszkańców Wrocławia.

Program realizowany był‚ przez cały 2016 rok i jest kontynuowany. W badaniach może wziąć udział‚ każdy kto ukończył 55 rok życia i odczuwa problemy z pamięcią. Można na też przyprowadzać osoby bliskie u których widzimy problem. W badaniach mogą wziąć udział‚ zarówno mieszkańcy Wrocławia jak i całego Dolnego Śląska. Oprócz badań pamięci w ramach programu odbywają się bezpłatne konsultacje ze specjalistami zajmującymi się tematyką zaburzeń pamięci oraz działania edukacyjne w obszarze profilaktyki otępień. Badania odbywają się we Wrocławskim Centrum Alzheimerowskim przy ul. Hallera 190 lokal 2, rejestracja na badania telefoniczna pod numerem: 533 260 085.

Aby wziąć udział‚ w badaniach wystarczy się zarejestrować. Badanie trwa ok. 30 minut i jest całkowicie bezpłatne. Projekt jest realizowany w ramach realizacji programu Urzędu Miasta Wrocławia "Poprawa jakości życia osób starszych z procesem otępiennym".

Z Chrystusowym pozdrowieniem Ks. Marian Biskup Dyrektor wydziału Duszpasterskiego

Wieczory uwielbienia w kościele uniwersyteckim

uwielbiajmy Pana we wtorki

Komunikat w związku z nasileniem się przypadków oszustw dokonywanych na ludziach starszych

Wspólnie z Komendą Miejską Policji we Wrocławiu przestrzegamy przed oszustwami dokonywanymi na szkodę osób starszych. Przestępcy wykorzystują dobre serce, ufność i gościnność swoich ofiar. Podając się za członków rodziny, proszą o wsparcie finansowe. Podszywają się także pod pracowników różnych instytucji, takich jak: pracownicy administracyjni spółdzielni mieszkaniowych, ZUS, gazownia, zakład energetyczny. Pojawiają się jako fałszywi listonosze, inkasenci, a nawet funkcjonariusze Policji czy Centralnego Biura Śledczego. Okradają swoje ofiary często z oszczędności całego życia.

W związku z tym przestrzegamy przed wpuszczaniem do domów, mieszkań lub nawet na teren ogródków obcych osób i uczulamy, by zamykać drzwi do klatek schodowych czy piwnic. Zanim otworzymy drzwi najlepiej zawsze potwierdzać telefonicznie w odpowiedniej instytucji wizytę konkretnego pracownika. Jeśli natomiast mamy podejrzenia co do osoby kontaktującej się z nami należy natychmiast powiadamiać Policję.

Ważne jest także, by ostrzeżenie o zagrożeniach swoim rodzicom lub dziadkom przekazali członkowie ich rodzin – dzieci i wnuki, zapewniając, iż w przypadku jakichkolwiek podejrzeń mogą się zwrócić o pomoc do Policji.

Z wyrazami szacunku: Ks. dr Rafał Kowalski Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej

Darowizna na cele kultu religijnego

Piąte przykazanie kościelne brzmi: troszczyć się o potrzeby Kościoła. Wyjaśnienie zasadności tego przykazania znajdujemy w Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 222). Nakazuje on wiernym dbać o zabezpieczenie kultu w ich wspólnocie, prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej, misyjnej itp. Wierni mają także obowiązek, każdy według swoich możliwości, dbać o materialne potrzeby Kościoła.

Przekazując darowiznę na cele kultu religijnego oraz na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DzU z 2003 r., nr 96, poz. 873, z późn. zm.), można skorzystać z odliczeń od dochodu, w szczególności na podstawie art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r., nr 14, poz. 176, z późn. zm.) podczas składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za dany rok podatkowy. Dalsze informacje na temat odliczenia znaleźć można na stronie ministerstwa finansów.

Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny pieniężnej jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Dowodów tych nie należy dołączać do zeznania (PIT/O), należy je jednak przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Na przekazie bankowym należy umieścić swoje dane (imię, nazwisko, adres) oraz dane parafii: Rzymsko-katolicka parafia pw. Najświętszego Imienia Jezus, pl. Nankiera 16a, 50-140 Wrocław. Przelew z darowizną warto też opisać „darowizna na cele kultu religijnego”. Dzięki temu nie będzie wątpliwości podczas rocznego rozliczenia podatku. Nr rachunku: 64 1050 1575 1000 0022 2248 8492 (konto podane jest też w danych kontaktowych).