Zwiedzanie

Myśl dnia

„Ostatecznym celem nauki jest nieskończona miłość do ludzi. ”

Ludwik Pasteur

Aktualności

Bieżące

Msza Święta w intencji beatyfikacji Księcia Henryka II Pobożnego oraz Jego świątobliwej żony - Księżnej Anny z Przemyślidów

Ks. Proboszcz Parafii Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu oraz Fraternia Piastowska zaprasza na Mszę Świętą w intencji beatyfikacji Księcia Henryka II Pobożnego oraz Jego świątobliwej żony - Księżnej Anny z Przemyślidów.

Okazją do sprawowania Eucharystii jest 775 rocznica bitwy na Legnickim Polu, którą stoczyły sprzymierzone wojska chrześcijańskie pod dowództwem wrocławskiego księcia Henryka II z islamskimi hordami Tatarów. Na skutek różnych okoliczności bitwa na polach legnickich została przegrana przez chrześcijan, a sam Książę Henryk został pojmany i zamęczony. Mimo śmierci, Książę uznany został za męża opatrznościowego Polski i całej Europy, bowiem to, że europejskie narody mogły się rozwijać w blasku Wiary Chrystusowej i chrześcijańskiej kultury przez następne stulecia, to było wywalczone i okupione krwią przez tego Świętego Męża na polach pod Legnicą. Dlatego, już wówczas uznano Go Świętym Męczennikiem za Wiarę i przez wieki pielęgnowano pamięć o Jego heroicznej świętości. Od kilku lat toczy się w Polsce kanoniczny proces beatyfikacyjny Księcia Henryka Pobożnego.

Księżna Anna zapisała się w historii jako osoba świątobliwa – pobożna, wspaniałomyślna, współczująca i dobra. Była wierną żoną i mądrą księżną. Stąd już od pokoleń czczona jest jako święta Anna Śląska. A Kościół podejmuje starania, by tą świętość Księżnej Anny kanonicznie potwierdzić.

Poświadczanie żywotności kultu Księcia Henryka Pobożnego i Księżnej Anny ma pierwszorzędne znaczenie dla pomyślności i szybkości procesu wyniesienia tej pary książęcej na ołtarze. Ale jest też nieocenione dla budowania świadomości historycznej i tożsamości narodowej oraz tożsamości chrześcijańskiej współczesnych pokoleń Polaków.

Msza Święta będzie sprawowana w Kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu (przy Placu Uniwersyteckim) w niedzielę 25 września o godzinie 18.

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne - Rekrutacja 2016/2017

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne - Rekrutacja 2016-2017, plakat

U podstaw WLSW leży przekonanie, że śpiew nie jest ubogaceniem liturgii, lecz jej integralną częścią. Jest również zaangażowaniem siebie i swoich emocji prowadzącym do czynnego uczestnictwa w Eucharystii.

WLSW postawiło sobie następujące cele:

  • poszerzanie wiedzy liturgicznej,
  • doskonalenie umiejętności wokalnych,
  • propagowanie czynnego i świadomego zaangażowania w liturgię Kościoła poprzez śpiew.

Kształcenie w WLSW przewiduje dwuletni program nauczania. Zajęcia odbywają się w czasie roku akademickiego od października do czerwca, raz na 2 tygodnie w soboty. Miejscem zajęć jest klasztor oo. Dominikanów we Wrocławiu.

Zakres kształcenia obejmuje m.in.:

  • emisję głosu,
  • dyrygenturę,
  • zasady muzyki,
  • kształcenie słuchu,
  • chorał gregoriański,
  • teologię liturgii.

Warunkiem przyjęcia na WLSW jest posiadanie słuchu i wrażliwości muzycznej oraz chęć rozwijania swojego talentu muzycznego (nie wymagamy ukończenia szkoły muzycznej).

Zachęcamy do zajrzenia na naszą stroną internetową - tam również odbywają się zapisy: www.wlsw.pl.

Rekrutacja trwa do 8 października 2016.

Serdecznie zapraszamy!

Podziękowania Arcybiskupa

Do Duchowieństwa i Wiernych
Archidiecezji Wrocławskiej

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia

Dobiegający końca okres wakacji obfitował w tym roku w naszym kraju w wiele doniosłych wydarzeń. Ich kulminacją były Światowe Dni Młodzieży oraz wizyta w Polsce Ojca Świętego Franciszka. Dla nas szczególnie cennym czasem były DNI W DIECEZJACH, podczas których gościliśmy w naszej Archidiecezji 15 tys. pielgrzymów z 40 krajów świata.

Godne przyjęcie tak wielu gości, którzy wybrali Dolny Śląsk na czas przygotowania się do spotkania z Ojcem Świętym, realizacja bogatego w różne inicjatywy programu oraz zapewnienie pielgrzymom bezpieczeństwa to efekt pracy i zaangażowania wielu osób i instytucji. Pragnę wszystkim z serca podziękować. Myślę tutaj o ponad tysiącu wolontariuszach, stu parafiach, które otworzyły się na przyjęcie pielgrzymów, księżach proboszczach, wikariuszach, członkach różnych grup, stowarzyszeń, sponsorach, dziennikarzach, informujących o tym wydarzeniu, władzach naszego miasta oraz regionu, służbach mundurowych: policji, wojsku, straży pożarnej i służbach medycznych, a przede wszystkim o rodzinach, które przyjęły młodych w swoich domach. Jestem Wam wszystkim bardzo wdzięczny. Waszą pomoc i wsparcie odbieram jako znak i świadectwo wiary oraz miłości Boga i bliźniego.

Papież Franciszek w czasie Mszy św. w Brzegach powiedział, że ŚDM dopiero się rozpoczynają. To wydarzenie obudziło bowiem wielki potencjał drzemiący w naszych wspólnotach. W tym czasie wszyscy byliśmy razem, pokazaliśmy, że nasz Kościół żyje, jest młody i gotowy dzielić się swoim doświadczeniem spotkania z Jezusem. Wierzę, że to ziarno będzie wydawało plon przez następne lata. W tym duchu modlę się w intencji całej naszej Archidiecezji i z serca wszystkim błogosławię.

+ Józef Kupny Arcybiskup Metropolita Wrocławski

Zaproszenie do udziału w procesji z relikwiami Świętych Stanisława i Doroty

Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w 19 rocznicę wielkiej powodzi na Dolnym Śląsku i Mieście Wrocławiu, która miała miejsce w 1997 roku, tradycyjnie już podejmujemy w miesiącu wrześniu PROCESJĘ DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNĄ Z RELIKWIAMI ŚW. STANISŁAWA I ŚW. DOROTY ULICAMI WROCŁAWIA.

Aktualnie trasa Procesji przebiega w centrum Wrocławia, z Bazyliki św. Elżbiety w Rynku do patronalnej świątyni Świętych Patronów, noszącej imię św. Stanisława i św. Doroty przy ul. Świdnickiej.

Tegoroczna Procesja odbędzie się w niedzielę 25 września. Rozpocznie się w bazylice św. Elżbiety, o godzinie 16:00, a zakończy się Mszą Świętą pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego w kościele św. Stanisława i św. Doroty.

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w tej Procesji z Relikwiami Męczenników, ulicami Miasta Wrocławia, Duchowieństwo Diecezjalne i Zakonne, Żeńskie Zgromadzenia Zakonne i Mieszkańców Wrocławia. Będziemy w duchu wiary i nadziei, dziękować Bożej Opatrzności za uchronienie nas od powodzi i prosić za wstawiennictwem Świętych o Boże błogosławieństwo na „nowy czas".

Pielgrzymka w roku Miłosierdzia

Pielgrzymka w roku Miłosierdzia

Wystawa „Przebaczenie i pojednanie. Kardynał Kominek – nieznany ojciec Europy”

Po ekspozycji w Muzeach Watykańskich oraz niemieckim Parlamencie w Berlinie, do Wrocławia dotarła wystawa: „Przebaczenie i pojednanie. Kardynał Kominek – nieznany ojciec Europy”.

Przedstawia ona postać Bolesława Kominka, metropolity wrocławskiego, autora Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, zawierającego słynne zdanie: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Zawiera także krótką prezentację wydarzeń zaczerpniętych z historii relacji polsko–niemieckich oraz historii Europy, obejmujących okres przed II wojną światową, samą wojnę oraz czasy po jej zakończeniu.

Wystawę można oglądać w Arsenale Miejskim (ul. Cieszyńskiego 9, 500 m. od Rynku) od środy do soboty w godzinach 10:00 do 17:00 oraz w niedziele od 10:00 do 18:00. Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!

Z wyrazami szacunku

ks. dr Rafał Kowalski

Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej

Darowizna na cele kultu religijnego

Piąte przykazanie kościelne brzmi: troszczyć się o potrzeby Kościoła. Wyjaśnienie zasadności tego przykazania znajdujemy w Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 222). Nakazuje on wiernym dbać o zabezpieczenie kultu w ich wspólnocie, prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej, misyjnej itp. Wierni mają także obowiązek, każdy według swoich możliwości, dbać o materialne potrzeby Kościoła.

Przekazując darowiznę na cele kultu religijnego oraz na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DzU z 2003 r., nr 96, poz. 873, z późn. zm.), można skorzystać z odliczeń od dochodu, w szczególności na podstawie art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r., nr 14, poz. 176, z późn. zm.) podczas składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za dany rok podatkowy. Dalsze informacje na temat odliczenia znaleźć można na stronie ministerstwa finansów.

Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny pieniężnej jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Dowodów tych nie należy dołączać do zeznania (PIT/O), należy je jednak przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Na przekazie bankowym należy umieścić swoje dane (imię, nazwisko, adres) oraz dane parafii: Rzymsko-katolicka parafia pw. Najświętszego Imienia Jezus, pl. Nankiera 16a, 50-140 Wrocław. Przelew z darowizną warto też opisać „darowizna na cele kultu religijnego”. Dzięki temu nie będzie wątpliwości podczas rocznego rozliczenia podatku. Nr rachunku: 64 1050 1575 1000 0022 2248 8492 (konto podane jest też w danych kontaktowych).