Zwiedzanie

Myśl dnia

„Nadzieja to więzy, które chronią serce przed pęknięciem.”

Thomas Fuller

Aktualności

Bieżące

Multimedia - Galeria z bierzmowania

W dziale Galerie przybyły nam zdjęcia z bierzmowania z niedzieli 22 maja.

Pielgrzymka do Grecji śladami św. Pawła Apostoła

Plakat

Informacja dla rodzin w parafii dotkniętych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków

Przedstawiamy informację na temat metody, którą oferuje współczesna medycyna dla osób uzależnionych. Jest to nieinwazyjna farmakoterapia roślinna. Uniwersytety Medyczne wykazały, że substancje zawarte w roślinie kudzu (pueraria lobata) skutecznie zmniejszają potrzebę picia alkoholu i zażywania narkotyków. Metoda jest przeznaczona do samodzielnego stosowania w domu. Środki z tej rośliny kudzu root zarejestrowane są w Ministerstwie Zdrowia od 2001 r. i są dostępne bez recepty w aptekach. Substancje zawarte w kłączach kudzu, izoflawony, wg badań naukowych, powodują sukcesywną redukcję spożycia alkoholu czy narkotyków, zmniejszanie agresji osoby uzależnionej, odtruwanie oraz regenerację organów zniszczonych przez nałogi. Osoba powraca do normy psychicznej, abstynencji i poprawnych relacji w rodzinie. Środki kudzu root stosuje się bez trudu jako przyprawę do potraw lub w formie kapsułek. Metoda może wspomagać psychoterapię i socjoterapię.

Poradnia Rodzinna przy Fundacji AKITA oferuje tę metodę. Prowadzi również bezpłatne porady lekarza, psychologa i pedagoga oraz telefon zaufania: 71 347 91 54. Mieści się na terenie parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie, jest finansowana przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Wrocławia. Dodatkowe informacje można znaleźć na www.akitafundacja.pl, na stronach medycznych PUB MED, w materiałach uniwersyteckich,

http://www.kudzu.pl/materialy/dr_pietkiewicz.html
http://www.kudzu.pl/materialy/prof_niedworok.html i innych
Dyrektor Poradni Rodzinnej
Jadwiga Kalinowska-Kowalik
Poradnia rodzinna
Fundacja AKITA
KRS 0000308187
ul. Kochanowskiego 34/2
51-601 Wrocław
tel. 71 347 91 54; 693 110 125
www.akitafundacja.pl

Darowizna na cele kultu religijnego

Piąte przykazanie kościelne brzmi: troszczyć się o potrzeby Kościoła. Wyjaśnienie zasadności tego przykazania znajdujemy w Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 222). Nakazuje on wiernym dbać o zabezpieczenie kultu w ich wspólnocie, prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej, misyjnej itp. Wierni mają także obowiązek, każdy według swoich możliwości, dbać o materialne potrzeby Kościoła.

Przekazując darowiznę na cele kultu religijnego oraz na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DzU z 2003 r., nr 96, poz. 873, z późn. zm.), można skorzystać z odliczeń od dochodu, w szczególności na podstawie art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r., nr 14, poz. 176, z późn. zm.) podczas składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za dany rok podatkowy. Dalsze informacje na temat odliczenia znaleźć można na stronie ministerstwa finansów.

Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny pieniężnej jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Dowodów tych nie należy dołączać do zeznania (PIT/O), należy je jednak przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Na przekazie bankowym należy umieścić swoje dane (imię, nazwisko, adres) oraz dane parafii: Rzymsko-katolicka parafia pw. Najświętszego Imienia Jezus, pl. Nankiera 16a, 50-140 Wrocław. Przelew z darowizną warto też opisać „darowizna na cele kultu religijnego”. Dzięki temu nie będzie wątpliwości podczas rocznego rozliczenia podatku. Nr rachunku: 64 1050 1575 1000 0022 2248 8492 (konto podane jest też w danych kontaktowych).