Zwiedzanie

Myśl dnia

„Nie chcę na końcu życia odkryć, że przeżyłam tylko jego długość. Chcę przeżyć także jego wielkość. ”

Diane Ackerman

Aktualności

Bieżące

List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z okazji 75. rocznicy śmierci św. s. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)

Drodzy Bracia i Siostry!

75 lat temu, 9 sierpnia 1942 roku, w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau przeszła z tego świata do Ojca bogatego w miłosierdzie (por. Ef 2, 4) siostra Teresa Benedykta od Krzyża, karmelitanka, w świecie Edyta Stein. Przeszła do Boga w całkowitym ogołoceniu, zamordowana w komorze gazowej, wraz z innymi Żydami, którzy zostali przywiezieni do Auschwitz w specjalnym transporcie z obozu przejściowego w Drente-Westerbork w Holandii. W ten sposób dopełniły się słowa, które Edyta Stein skierowała do swojej siostry Róży w momencie aresztowania ich przez gestapo w klasztorze karmelitanek bosych w holenderskim Echt: „Chodź, idziemy za nasz naród!”. „Zrozumiała wówczas – pisał w 1999 roku Jan Paweł II – że dokonując systematycznej zagłady Żydów, nałożono na barki jej narodu krzyż Chrystusa, przyjęła zatem jako swój osobisty udział w nim deportację i śmierć w otoczonym ponurą sławą obozie Oświęcimiu-Brzezince. Jej krzyk łączy się z krzykiem wszystkich ofiar tej straszliwej tragedii, ale zarazem jest zjednoczony z krzykiem Chrystusa, który nadał ludzkiemu cierpieniu tajemniczą i trwałą owocność”. Poprzez swe całkowite ogołocenie i śmierć w komorze gazowej Edyta Stein – s. Teresa Benedykta od Krzyża – złączyła się z kenozą, czyli wyniszczeniem się Jezusa Chrystusa Syna Bożego (por. Flp 2, 6-11). Równocześnie jej „Wiedza Krzyża” (taki tytuł nosiło jej ostatnie, pisane już w Echt, niedokończone dzieło) osiągnęła swój szczyt.

Czytaj dalej…

Zmiany w okresie wakacyjnym

W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) obowiązują następujące zmiany:

Biuletyn 12 - Fatima 1917-13.05.- 2017

BIULETYN 12 Fatima 1917-13.05.- 2017

Zachęcamy do zapoznania się z biuletynem.

Prywatny Dzienny Dom Pomocy

Z początkiem maja 2017 roku we Wrocławiu w dzielnicy Ołbin przy ulicy Jedności Narodowej 95 rozpocznie działalność Prywatny Dzienny Dom Pomocy. Placówka świadczyć będzie usługi opiekuńcze dla osób starszych polegające na:

  1. zapewnieniu odpowiednich warunków do wielogodzinnego pobytu,
  2. zapewnieniu posiłków w czasie pobytu,
  3. organizowaniu zajęć terapeutycznych, relaksacyjnych,
  4. gwarantowaniu kontaktów międzyludzkich,
  5. organizowaniu i współuczestniczeniu w zajęciach kulturalno-towarzyskich,
  6. współpracy z rodziną i środowiskiem w zakresie budowania sieci wsparcia społecznego.

Osobą koordynującą działalność placówki jest Erwin Duda tel. 506 428 151, e-mail: erwin.duda@wp.pl.

Bezpłatne badania pamięci

Wydział Duszpasterski Metropolitalnej Kurii Wrocławskiej uprzejmie informuje, że Fundacja Alzheimerowska już po raz drugi wygrała konkurs na dotację Urzędu Miasta Wrocławia na przeprowadzanie bezpłatnych badań pamięci dla mieszkańców Wrocławia.

Program realizowany był‚ przez cały 2016 rok i jest kontynuowany. W badaniach może wziąć udział‚ każdy kto ukończył 55 rok życia i odczuwa problemy z pamięcią. Można na też przyprowadzać osoby bliskie u których widzimy problem. W badaniach mogą wziąć udział‚ zarówno mieszkańcy Wrocławia jak i całego Dolnego Śląska. Oprócz badań pamięci w ramach programu odbywają się bezpłatne konsultacje ze specjalistami zajmującymi się tematyką zaburzeń pamięci oraz działania edukacyjne w obszarze profilaktyki otępień. Badania odbywają się we Wrocławskim Centrum Alzheimerowskim przy ul. Hallera 190 lokal 2, rejestracja na badania telefoniczna pod numerem: 533 260 085.

Aby wziąć udział‚ w badaniach wystarczy się zarejestrować. Badanie trwa ok. 30 minut i jest całkowicie bezpłatne. Projekt jest realizowany w ramach realizacji programu Urzędu Miasta Wrocławia "Poprawa jakości życia osób starszych z procesem otępiennym".

Z Chrystusowym pozdrowieniem Ks. Marian Biskup Dyrektor wydziału Duszpasterskiego

Wieczory uwielbienia w kościele uniwersyteckim

uwielbiajmy Pana we wtorki

Komunikat w związku z nasileniem się przypadków oszustw dokonywanych na ludziach starszych

Wspólnie z Komendą Miejską Policji we Wrocławiu przestrzegamy przed oszustwami dokonywanymi na szkodę osób starszych. Przestępcy wykorzystują dobre serce, ufność i gościnność swoich ofiar. Podając się za członków rodziny, proszą o wsparcie finansowe. Podszywają się także pod pracowników różnych instytucji, takich jak: pracownicy administracyjni spółdzielni mieszkaniowych, ZUS, gazownia, zakład energetyczny. Pojawiają się jako fałszywi listonosze, inkasenci, a nawet funkcjonariusze Policji czy Centralnego Biura Śledczego. Okradają swoje ofiary często z oszczędności całego życia.

W związku z tym przestrzegamy przed wpuszczaniem do domów, mieszkań lub nawet na teren ogródków obcych osób i uczulamy, by zamykać drzwi do klatek schodowych czy piwnic. Zanim otworzymy drzwi najlepiej zawsze potwierdzać telefonicznie w odpowiedniej instytucji wizytę konkretnego pracownika. Jeśli natomiast mamy podejrzenia co do osoby kontaktującej się z nami należy natychmiast powiadamiać Policję.

Ważne jest także, by ostrzeżenie o zagrożeniach swoim rodzicom lub dziadkom przekazali członkowie ich rodzin – dzieci i wnuki, zapewniając, iż w przypadku jakichkolwiek podejrzeń mogą się zwrócić o pomoc do Policji.

Z wyrazami szacunku: Ks. dr Rafał Kowalski Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej

Zaproszenie do Chóru Marianum

Jeśli pragniesz śpiewać utwory wybitnych kompozytorów, wstąp do Chóru Marianum Kościoła Uniwersyteckiego we Wrocławiu.

Próby odbywają się w środy i piątki w godzinach 18:3020:30 w budynku Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 35, sala nr 10.

Bliższych informacji udziela dyrygent chóru pan Marek Zborowski, tel. kom. 600 045 349; email: chor.wroc@wp.pl. Szczególnie serdecznie zapraszamy młodzież akademicką oraz uczniów bądź absolwentów szkół muzycznych. Więcej informacji o Chórze Marianum znajduje się na stronie internetowej zespołu: www.chor-marianum.pl.

Chór Marianum

Darowizna na cele kultu religijnego

Piąte przykazanie kościelne brzmi: troszczyć się o potrzeby Kościoła. Wyjaśnienie zasadności tego przykazania znajdujemy w Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 222). Nakazuje on wiernym dbać o zabezpieczenie kultu w ich wspólnocie, prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej, misyjnej itp. Wierni mają także obowiązek, każdy według swoich możliwości, dbać o materialne potrzeby Kościoła.

Przekazując darowiznę na cele kultu religijnego oraz na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DzU z 2003 r., nr 96, poz. 873, z późn. zm.), można skorzystać z odliczeń od dochodu, w szczególności na podstawie art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r., nr 14, poz. 176, z późn. zm.) podczas składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za dany rok podatkowy. Dalsze informacje na temat odliczenia znaleźć można na stronie ministerstwa finansów.

Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny pieniężnej jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Dowodów tych nie należy dołączać do zeznania (PIT/O), należy je jednak przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Na przekazie bankowym należy umieścić swoje dane (imię, nazwisko, adres) oraz dane parafii: Rzymsko-katolicka parafia pw. Najświętszego Imienia Jezus, pl. Nankiera 16a, 50-140 Wrocław. Przelew z darowizną warto też opisać „darowizna na cele kultu religijnego”. Dzięki temu nie będzie wątpliwości podczas rocznego rozliczenia podatku. Nr rachunku: 64 1050 1575 1000 0022 2248 8492 (konto podane jest też w danych kontaktowych).