Zwiedzanie

Myśl dnia

„Z czystego źródła czyste rzeki płyną. ”

przysłowie niemieckie

Aktualności

Bieżące

Biuletyn adwentowy

BIULETYN 8 Adwent 2016

Zachęcamy do zapoznania się z biuletynem adwentowym.


Zmiany porządku nabożeństw w okresie adwentu:

  • Brak Mszy Świętej o godzinie 7:30 (poniedziałek-sobota).
  • Roraty dla dorosłych o godzinie 6:30 (poniedziałek-sobota).
  • Roraty dla dzieci o godzinie 18:00 (poniedziałek-piątek).
  • Spotkania Kręgu Biblijnego będą w każdą sobotę o godzinie 18:00.
  • W każdą niedzielę zapraszamy na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu od godziny 17:00 do 18:00, w czasie której będzie również okazja do sakramentu pokuty.
  • W każdą sobotę, o godzinie 17:30 będziemy modlić się psalmami, czyli śpiewać Nieszpory.

Multimedia - XVI koncert z cyklu Cantate Domino (2016-11-20)

W dziale Wideo przybyła nam XVI koncert z cyklu Cantate Domino. Nagranie zostało zmontowane przez naszego parafianina, Pana Romana.

Zaproszenie do Chóru Marianum

Jeśli pragniesz śpiewać utwory wybitnych kompozytorów, wstąp do Chóru Marianum Kościoła Uniwersyteckiego we Wrocławiu.

Próby odbywają się w środy i piątki w godzinach 18:3020:30 w budynku Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 35, sala nr 10.

Bliższych informacji udziela dyrygent chóru pan Marek Zborowski, tel. kom. 600 045 349; email: chor.wroc@wp.pl. Szczególnie serdecznie zapraszamy młodzież akademicką oraz uczniów bądź absolwentów szkół muzycznych. Więcej informacji o Chórze Marianum znajduje się na stronie internetowej zespołu: www.chor-marianum.pl.

Chór Marianum

Darowizna na cele kultu religijnego

Piąte przykazanie kościelne brzmi: troszczyć się o potrzeby Kościoła. Wyjaśnienie zasadności tego przykazania znajdujemy w Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 222). Nakazuje on wiernym dbać o zabezpieczenie kultu w ich wspólnocie, prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej, misyjnej itp. Wierni mają także obowiązek, każdy według swoich możliwości, dbać o materialne potrzeby Kościoła.

Przekazując darowiznę na cele kultu religijnego oraz na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DzU z 2003 r., nr 96, poz. 873, z późn. zm.), można skorzystać z odliczeń od dochodu, w szczególności na podstawie art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r., nr 14, poz. 176, z późn. zm.) podczas składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za dany rok podatkowy. Dalsze informacje na temat odliczenia znaleźć można na stronie ministerstwa finansów.

Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny pieniężnej jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Dowodów tych nie należy dołączać do zeznania (PIT/O), należy je jednak przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Na przekazie bankowym należy umieścić swoje dane (imię, nazwisko, adres) oraz dane parafii: Rzymsko-katolicka parafia pw. Najświętszego Imienia Jezus, pl. Nankiera 16a, 50-140 Wrocław. Przelew z darowizną warto też opisać „darowizna na cele kultu religijnego”. Dzięki temu nie będzie wątpliwości podczas rocznego rozliczenia podatku. Nr rachunku: 64 1050 1575 1000 0022 2248 8492 (konto podane jest też w danych kontaktowych).