Zwiedzanie

Myśl dnia

„Jestem w wielkiej rozterce, ale wolę wpaść w ręce Pana niż w ręce ludzi, bo Pan jest bardzo miłosierny! ”

Druga Księga Samuela

Aktualności

Bieżące

Roraty

Na czas rorat w dni powszednie (poniedziałek-sobota) nie ma Mszy Świętej o godzinie 7:30. Zamiast niej są roraty dla dorosłych o godzinie 6:30.

Roraty dla dzieci są od poniedziałku do piątku na Mszy Świętej o godzinie 18:00.

Biuletyn 14 - Adwent 2017

BIULETYN 14 Adwent 2017

Zachęcamy do zapoznania się z biuletynem.

Pierwsze soboty

Plakat

Księga intencji na rok 2018

Informujemy, że jest już przygotowana nowa księga intencji. Zachęcamy do zamawiania Mszy Świętych na nowy 2018 rok, a także do rezerwowania konkretnych terminów związanych z ważnymi dla nas rocznicami i wydarzeniami.

W naszej parafii istnieje możliwość odprawienia Mszy Świętej gregoriańskiej przez wszystkie miesiące roku. Mszę Świętą gregoriańską można zamówić w kancelarii parafialnej lub w zakrystii po Mszach Świętych.

Co to jest Msza Święta gregoriańska?

Spotkania formacyjne Parafialnego Zespołu Caritas

Plakat

Porozmawiaj z notariuszem jak bezpiecznie przekazać majątek w rodzinie

Wzorem ubiegłych lat Notariat Polski organizuje kolejną akcję poradniczą i edukacyjną pod hasłem: Porozmawiaj z notariuszem jak bezpiecznie przekazać majątek w rodzinie.

W tegorocznej edycji w ramach Dnia Otwartego Notariatu będzie można uzyskać całkowicie nieodpłatnie wszelkie informacje dotyczące: dziedziczenia, postępowań spadkowych, nieruchomości, wszelkiego rodzaju umów sprzedaży, darowizn, umów o dożywocie, prawa rodzinnego, w tym małżeńskich umów majątkowych oraz wielu innych spraw związanych z majątkiem każdego obywatela.

We Wrocławiu akcja odbywać się będzie w budynku Starej Giełdy, Plac Solny 16 w dniu 25 listopada 2017 roku (sobota) w godzinach od 10 do 16.

Próby chóru Marianum

W trzecie niedziele miesiąca, Msza Świeta o godzinie 12:30 odbywa się w języku łacińskim z towarzyszeniem chóru Marianum.

Wszystkich, którzy chcieliby śpiewać w naszym chórze zapraszamy na próby, które odbywają się w środy o godzinie 18:30 w sali nr 10 budynku Nauk Biologicznych UWr przy ul. Kuźniczej 35 (tuż przy naszym kościele).

Bliższych informacji udziela dyrygent chóru pan Marek Zborowski, tel. kom. 600 045 349; email: chor.wroc@wp.pl. Szczególnie serdecznie zapraszamy młodzież akademicką oraz uczniów bądź absolwentów szkół muzycznych. Więcej informacji o Chórze Marianum znajduje się na stronie internetowej zespołu: www.chor-marianum.pl.

Chór Marianum

Prywatny Dzienny Dom Pomocy

Z początkiem maja 2017 roku we Wrocławiu w dzielnicy Ołbin przy ulicy Jedności Narodowej 95 rozpocznie działalność Prywatny Dzienny Dom Pomocy. Placówka świadczyć będzie usługi opiekuńcze dla osób starszych polegające na:

  1. zapewnieniu odpowiednich warunków do wielogodzinnego pobytu,
  2. zapewnieniu posiłków w czasie pobytu,
  3. organizowaniu zajęć terapeutycznych, relaksacyjnych,
  4. gwarantowaniu kontaktów międzyludzkich,
  5. organizowaniu i współuczestniczeniu w zajęciach kulturalno-towarzyskich,
  6. współpracy z rodziną i środowiskiem w zakresie budowania sieci wsparcia społecznego.

Osobą koordynującą działalność placówki jest Erwin Duda tel. 506 428 151, e-mail: erwin.duda@wp.pl.

Bezpłatne badania pamięci

Wydział Duszpasterski Metropolitalnej Kurii Wrocławskiej uprzejmie informuje, że Fundacja Alzheimerowska już po raz drugi wygrała konkurs na dotację Urzędu Miasta Wrocławia na przeprowadzanie bezpłatnych badań pamięci dla mieszkańców Wrocławia.

Program realizowany był‚ przez cały 2016 rok i jest kontynuowany. W badaniach może wziąć udział‚ każdy kto ukończył 55 rok życia i odczuwa problemy z pamięcią. Można na też przyprowadzać osoby bliskie u których widzimy problem. W badaniach mogą wziąć udział‚ zarówno mieszkańcy Wrocławia jak i całego Dolnego Śląska. Oprócz badań pamięci w ramach programu odbywają się bezpłatne konsultacje ze specjalistami zajmującymi się tematyką zaburzeń pamięci oraz działania edukacyjne w obszarze profilaktyki otępień. Badania odbywają się we Wrocławskim Centrum Alzheimerowskim przy ul. Hallera 190 lokal 2, rejestracja na badania telefoniczna pod numerem: 533 260 085.

Aby wziąć udział‚ w badaniach wystarczy się zarejestrować. Badanie trwa ok. 30 minut i jest całkowicie bezpłatne. Projekt jest realizowany w ramach realizacji programu Urzędu Miasta Wrocławia "Poprawa jakości życia osób starszych z procesem otępiennym".

Z Chrystusowym pozdrowieniem Ks. Marian Biskup Dyrektor wydziału Duszpasterskiego

Wieczory uwielbienia w kościele uniwersyteckim

uwielbiajmy Pana we wtorki

Komunikat w związku z nasileniem się przypadków oszustw dokonywanych na ludziach starszych

Wspólnie z Komendą Miejską Policji we Wrocławiu przestrzegamy przed oszustwami dokonywanymi na szkodę osób starszych. Przestępcy wykorzystują dobre serce, ufność i gościnność swoich ofiar. Podając się za członków rodziny, proszą o wsparcie finansowe. Podszywają się także pod pracowników różnych instytucji, takich jak: pracownicy administracyjni spółdzielni mieszkaniowych, ZUS, gazownia, zakład energetyczny. Pojawiają się jako fałszywi listonosze, inkasenci, a nawet funkcjonariusze Policji czy Centralnego Biura Śledczego. Okradają swoje ofiary często z oszczędności całego życia.

W związku z tym przestrzegamy przed wpuszczaniem do domów, mieszkań lub nawet na teren ogródków obcych osób i uczulamy, by zamykać drzwi do klatek schodowych czy piwnic. Zanim otworzymy drzwi najlepiej zawsze potwierdzać telefonicznie w odpowiedniej instytucji wizytę konkretnego pracownika. Jeśli natomiast mamy podejrzenia co do osoby kontaktującej się z nami należy natychmiast powiadamiać Policję.

Ważne jest także, by ostrzeżenie o zagrożeniach swoim rodzicom lub dziadkom przekazali członkowie ich rodzin – dzieci i wnuki, zapewniając, iż w przypadku jakichkolwiek podejrzeń mogą się zwrócić o pomoc do Policji.

Z wyrazami szacunku: Ks. dr Rafał Kowalski Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej

Darowizna na cele kultu religijnego

Piąte przykazanie kościelne brzmi: troszczyć się o potrzeby Kościoła. Wyjaśnienie zasadności tego przykazania znajdujemy w Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 222). Nakazuje on wiernym dbać o zabezpieczenie kultu w ich wspólnocie, prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej, misyjnej itp. Wierni mają także obowiązek, każdy według swoich możliwości, dbać o materialne potrzeby Kościoła.

Przekazując darowiznę na cele kultu religijnego oraz na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DzU z 2003 r., nr 96, poz. 873, z późn. zm.), można skorzystać z odliczeń od dochodu, w szczególności na podstawie art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r., nr 14, poz. 176, z późn. zm.) podczas składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za dany rok podatkowy. Dalsze informacje na temat odliczenia znaleźć można na stronie ministerstwa finansów.

Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny pieniężnej jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Dowodów tych nie należy dołączać do zeznania (PIT/O), należy je jednak przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Na przekazie bankowym należy umieścić swoje dane (imię, nazwisko, adres) oraz dane parafii: Rzymsko-katolicka parafia pw. Najświętszego Imienia Jezus, pl. Nankiera 16a, 50-140 Wrocław. Przelew z darowizną warto też opisać „darowizna na cele kultu religijnego”. Dzięki temu nie będzie wątpliwości podczas rocznego rozliczenia podatku. Nr rachunku: 64 1050 1575 1000 0022 2248 8492 (konto podane jest też w danych kontaktowych).